Sezónní alergie u koní: Jak se projevují a jak je léčit?

Jaro a léto bývá obdobím, kdy se u koní mohou objevit rozmanité alergie. Některé pak přetrvávají celý rok. Rozhodně ale nenechte svoje oře trpět. Alergie se dnes dají velmi dobře diagnostikovat a léčit. Velmi jim tím svým zvířatům ulevíte a zpříjemníte život. Zbaví se nepříjemných projevů alergie a zlepší se jejich tolerance vůči alergenům.

Autoimunitní onemocnění

Alergie je autoimunitním onemocněním, kdy při kontaktu s nějakou látkou reaguje organismus nepřiměřeně. Může to být celá řada látek vyskytujících se sezónně, v tomto případě jde o sezónní alergeny, tedy hlavně pyly a roztoči apod. Organismus se s nimi dostává do styku tím, že je vdechne (pyly), nebo se mu třeba zavrtají do pokožky (roztoči). Projevy alergií jsou různé, mírnější mohou znepříjemňovat každodenní existenci, závažnější pak nejednou i ohrožují na životě (anafylaktický šok).

Seno obsahuje alergeny

V případě pylových alergií u koní bývá jejich častým zdrojem seno nebo také sláma určená na podestýlku. Obojí obsahuje totiž alergeny, plísně, různé toxické látky. Vlastně tak jsou ohroženi pylovou alergií celoročně i v zimě, protože v zimě dostávají seno na pastvině. Proto je pak logické, že koně ustájení v boxu mohou trpět těmito alergiemi po celý rok, i když bychom to na první pohled neřekli. Samozřejmě seno je důležitou složkou potravy koně, takže ho nemůžete vyloučit. Výhodu mají koně, kteří jsou celoročně venku a ti si pak mohou vybrat, v podstatě potom volí většinou čerstvou pastvu. U nich se tak nemusí alergie projevit, protože jsou na alergen zvyklí.

Vyšší cukry mohou zhoršovat průběh choroby

Dalším zdrojem alergenů mohou být i potravinové doplňky. Nachází se v nich totiž i látky, které jsou pro koně cizorodé. Za normálních okolností by je nežral, ale takhle musí. Dostávají se mu do těla právě se zmíněnými přípravky. Jde například o vyšší cukry, které násobí alergickou reakci a také pomáhají rozmnožovat plísně v organismu, proto je lepší se jim vyhnout. 

Typické projevy: kožní projevy i kopřivka

Nejčastěji máme na mysli dušnost, projevy kopřivky nebo také atopické dermatitidy, kam řadíme další sezónní alergi, letní vyrážku způsobenou alergií na hmyz.

  • Pokud máme na mysli atopickou dermatitidou, hovoříme o zvýšené citlivosti vůči alergenům, převážně jde o alergeny, které kůň vdechne, tedy prach, pyl nebo plíseň. Alergie se projevuje hlavně svěděním, jehož příčinou je cytokinová bouře. Dalším příznakem je vypadávání koňské srsti, ale také zčervenání kůže, kopřivka, vysušená kůže nebo také různé pupínky. Tyto příznaky se mohou vyskytovat sezónně, ale v některých případech i po celý rok. 
  • Velmi častá je kopřivka, ovšem ta koňská na rozdíl od lidské nemusí mít svědivé projevy. Cytokiny, které nastartují reakci u kopřivky, jsou stejné jako v případě atopické dermatitidy, i když fyzický projev je samozřejmě jiný. Akutní trvá obvykle 6-8 týdnů a mohou ji způsobit různé příčiny od léků přes třeba popálení od kopřiv. Podávají se při ní antihistaminika. Chronickou kopřivku mohou způsobovat například pyly, plísně. U kontaktní kopřivky se projevy omezují jenom na místo aplikace látky. 

Sledujte pozorně chování koně

Rozhodně je třeba chování koně pečlivě sledovat. Jedině tak odhalíte případné projevy alergie včas a v počátcích. Varovat by vás mělo intenzivní škrábání, okusování na různých částech těla, především končetin či ocasu, také změny barvy, charakteru a tloušťky kůže, změny srsti nebo její vypadávání. Musíme upozornit, že ne každé svědění nutně musí ukazovat na alergii. Přesto je třeba věnovat mu pozornost a zjistit příčinu.

Jak účinně bojovat s nemocí?

Jednou z možností je najít alergen provedením testů a na základě jejích výsledků připravit vakcínu zvířeti přímo na míru. Diagnostika je velmi důležitá, rozhodně je nutné ji provést.  K testování je nutné odebrat určité množství krevního séra, obvykle to bývá 5 ml. Při alergii dochází v koňském organismu k vyšší produkci imunoglobulinu typu E, tzv. IgE. Při testování se právě zjistí přítomnost IgE v krevním séru a tím se alergie jednoznačně prokáže. Ukážou se protilátky proti alergenům. Pak jde o to objevit alergen pro imunitu.

Mladá zvířata nemusí mít protilátky

Je třeba také brát v úvahu, že koně mladší, než rok mohou mít příznaky alergie, což je dáno tím, že jejich imunitní systém není ještě úplně vyvinutý a nemají dostatek protilátek.  

Podrobný test odhalí příčinu

Existují dva typy testů. První prokáže, že kůň skutečně patří do skupiny alergiků. Další test pak již odhalí konkrétní alergen a tím pádem posune léčbu správným směrem.

Při podrobném testu se ukáže, zda jde o alergeny z životního prostředí, tedy pyly, prach, plísně, nebo potravinové alergie. V mnoha v případech se ale jedná o kombinaci obou dvou alergenů. Výhodou je, že podrobný test umožňuje odhalit přesné alergeny, což se týká například i alergií na hmyz. Lze tak identifikovat, zda jde o alergie na pakomárce, ovádovité, muchničkovité či bodalku stájovou. V okamžiku, kdy se zjistí přesný hmyz, na který je zvíře alergické, můžete mu ulevit tím, že ho přemístíte do prostředí, kde se tyto potvůrky vyskytují v menším množství, je-li to možné.

Úspěšný průběh terapie

Vhodné je po diagnostice hned připravit cílenou imunoterapii. Koni se pak opakovaně píchá pod kůži injekce s alergenem, na který je zvíře přecitlivělé. Jde o dlouhodobou terapii, kdy se vakcíny aplikují podle přesně daného harmonogramu. V jedné vakcíně může být maximálně 8 alergenů. Jejich dávky se stupňují. Cílem je, aby si kůň na alergen zvykl a ten již nevyvolával přehnanou reakci jeho organismu a toleroval ho. Léčba většinou trvá asi rok a půl, ale je lepší u ní zůstat déle. Během léčby by se měly projevy alergie snižovat.  

Ve hře je dědičnost i změny kožní bariéry

Při vzniku alergie hrají roli dědičné dispozice a také stav kožní bariéry. U zdravých koní kožní bariéra zachytí alergen, ale u koní nemocných tato její funkce není správná a alergen pronikne dále. Z buněk se pak zřejmě přenáší do lymfatických uzlin.

Equestrians eshop - koňské potřeby a oblečení

Články